Sponsors Sjansee

Eenmalige giften voor dansclub sjansee zijn uiteraard ook hartelijk welkom. Deze kunt u ook over maken op bankrekeningnummer NL29RABO0336839308 t.n.v Dansclub Sjansee o.v.v. Gift Sjansee
Donateurs Senr
Voor de financiering van haar activiteiten is Sport & Recreatie sterk afhankelijk van subsidies, sponsors en donateurs. U kunt het werk van Sport & Recreatie financieel steunen door donateur te worden voor een bedrag van € 15,- per jaar.

Donateur worden is simpel: U meldt zich aan bij het secretariaat en stort uw bijdrage op bankrekening NL65RABO0331712210 t.n.v. Stichting Sport & Recreatie Gehandicapten Katwijk o.v.v. donateur.